Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển CDIS

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Ngày 10/11/2017, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 187/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển CDIS như sau:

 

 

 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển CDIS

Địa chỉ Trụ sở chính: Tổ dân phố Cung Nhượng 2 (Đường Nhật Đức), P. Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0983.703.414/ 0904.303.414

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Bộ, Chức vụ: Giám Đốc.

Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2400528895; Ngày cấp: 07/11/2016 (cấp lần đầu ngày 04/11/2010); Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Lĩnh vực được cấp:

- Tư vấn Khảo sát địa hình - Hạng III    
- Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II    
- Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công nghiệp, giao thông, hạ tầng - kỹ thuật: Hạng III    
- Tư vấn Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II    
- Tư vấn Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

Chi tiết văn bản số 187/QĐ-SXD được đăng tải Tại đây hoặc trên Trang thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản chính sách/Văn bản chỉ đạo điều hành Sở
 
Sở Xây dựng thông tin để các tổ chức cá nhân biết, hợp tác trong lĩnh vực xây dựng theo đúng năng lực Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển CDIS được cấp theo quy định.

 

Theo: Văn phòng Sở

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website