Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 2288/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tuyên truyền, quán triệt không sử dụng tiền ảo

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Ngày 07/11/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2288/SXD-VP về việc về việc tuyên truyền, quán triệt không sử dụng tiền ảo :

 

 

Theo Văn bản số 2288/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng nhận được văn bản số 3805/UBND-KT ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh về việc ngăn chặn, xử lý kinh doanh tiền ảo (Bitcoin, Aloscoin). Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến gồm:

 

 

Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện; Phòng QLĐT thành phố Bắc Giang; Chi cục Giám định xây dựng; Các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tự nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình và tổ chức, cá nhân có liên quan về tính bất hợp pháp của hoạt động kinh doanh, mua bán tiền ảo; không thực hiện các hành vi mua bán, đầu tư, sở hữu và sử dụng tiền ảo. Khi phát hiện những hành vi sai quy định nêu trên, đề nghị báo ngay với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý theo quy định
 
 
Chi tiết văn bản số 2288/SXD-VP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản chính sách/Văn bản chỉ đạo điều hành Sở
 
Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 

Theo: Văn phòng Sở

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website