Thứ tư, 12/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 2290/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng V/v thực hiện thi hành Bộ Luật Hình sự và Luật tiếp cận thông tin

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Ngày 07/11/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2290/SXD-VP về việc thực hiện thi hành Bộ Luật Hình sự và Luật tiếp cận thông tin:

 

Theo Văn bản số 2290/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng, Bộ Luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin đã được Quốc hội ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và 01/7/2018. Ngày 04/11/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ Luật và Luật nêu trên.

 

 

Để kịp thời triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện; Phòng QLĐT thành phố Bắc Giang; Chi cục Giám định xây dựng; Các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tự nghiên cứu và quán triệt những nội dung chính của Bộ Luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin tới toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình và tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức kiểm tra, rà soát những yêu cầu cần thực hiện tại đơn vị theo nội dung tài liệu giới thiệu về Bộ Luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin kèm theo (đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở, phần Thư viện tài liệu, biểu mẫu). Những đề xuất, kiến nghị hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) gửi về Sở Xây dựng để được tổng hợp, giải đáp theo quy định.
 
Chi tiết văn bản số 2290/SXD-VP được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, mục Văn bản chính sách/Văn bản chỉ đạo điều hành Sở
 
Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.

 

Theo: Văn phòng Sở

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website