Thứ ba, 17/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1377/SXD-TTr ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng lắp biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Ngày 13/7/2017 Sở Xây dựng có Văn bản số 1377/SXD-TTr về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng lắp biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập.


 

 

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:
- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo; Luật Xây dựng; Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng, ban hành kèm theo QCVN 17:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện Quảng cáo ngoài trời; Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang;
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng, lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình xây dựng có sẵn trên 20m2 và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập trên 40m2 theo quy định; tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trong quá trình xây dựng, lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn.
 
Chi tiết văn bản số 1377/SXD-TTr có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Văn bản số 1377/SXD-TTr
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website