Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2018 (2)

Đánh giá:  / 0

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở về quản lý, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2018 như sau:

 

 

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 10/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 10/2018. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 09/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 09/2018. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 1966/SXD-QLN ngày 20/9/2018 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đánh giá:  / 1

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 3115/UBND-XD ngày 13/9/2018 về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của Báo chí, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra các nội dung báo chí phản ánh. Ngày 19/9/2018, Sở Xây dựng tổ chức buổi làm việc với Chủ đầu tư có sự tham gia của các Sở: Tài chính, Thông tin truyền thông và Công An tỉnh. Sau khi xem xét báo cáo số 188/BC-KOSY ngày 18/9/2018 của Công ty Cổ phần Kosy; ý kiến của các đại biểu dự họp tại Hội Nghị, Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Kosy nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

Văn bản số 1894/SXD-QLN ngày 11/9/2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 1

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 04/9/2018 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để hoạt động quảng cáo được thực hiện theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Bắc Giang thực hiện tốt các nội dung sau:

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/08/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 08/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 08/2018. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 1810/SXD-KT&VLXD ngày 31/8/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán XDCT

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/8/2018, Sở Xây dựng có văn bản số 1810/SXD-KT&VLXD về việc hướng dẫn xác định định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán XDCT

 

Văn bản về kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf do Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang làm Chủ đầu tư.

Đánh giá:  / 1

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 2689/UBND-XD ngày 14/8/2018 về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí. Sở Xây dựng đã tổ chức buổi làm việc với Chủ đầu tư với sự tham gia của các Sở, Ban Ngành có liên quan và UBND huyện Yên Dũng. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1755/SXD-QLN ngày 27/08/2018 về việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf, đề nghị Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

 

 

Văn bản đôn đốc thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương.

Đánh giá:  / 1

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 2689/UBND-XD ngày 14/8/2018 về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của Báo chí và làm việc với Chủ đầu tư với sự tham gia của các Sở, Ban Ngành có liên quan, Sở Xây dựng có Văn bản số 1798/SXD-QLN ngày 30/08/2018 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/08/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 07/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 07/2018. Một số nội dung chính như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website