Thứ bảy, 22/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1894/SXD-QLN ngày 11/9/2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 04/9/2018 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để hoạt động quảng cáo được thực hiện theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Bắc Giang thực hiện tốt các nội dung sau:

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/08/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 08/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 08/2018. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản về kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf do Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang làm Chủ đầu tư.

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 2689/UBND-XD ngày 14/8/2018 về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí. Sở Xây dựng đã tổ chức buổi làm việc với Chủ đầu tư với sự tham gia của các Sở, Ban Ngành có liên quan và UBND huyện Yên Dũng. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1755/SXD-QLN ngày 27/08/2018 về việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf, đề nghị Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

 

 

Văn bản đôn đốc thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương.

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 2689/UBND-XD ngày 14/8/2018 về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của Báo chí và làm việc với Chủ đầu tư với sự tham gia của các Sở, Ban Ngành có liên quan, Sở Xây dựng có Văn bản số 1798/SXD-QLN ngày 30/08/2018 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/08/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 07/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 07/2018. Một số nội dung chính như sau:

Văn bản số 1525/SXD-TTr ngày 26/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

Đánh giá:  / 0

Ngày 26/7/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1525/SXD-TTr về việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.

 

 

Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Giang từ ngày 25/7/2018

Đánh giá:  / 0

 

Ngày 24/07/2018, Sở Xây dựng có văn bản số 139/TB-SXD về việc thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Giang từ ngày 25/7/2018. Một số nội dung chính văn bản như sau:

 

 

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 02/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 06/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 06/2018. Một số nội dung chính như sau:

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2018

Đánh giá:  / 1

Ngày 31/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có văn bản số 05/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, thời điểm tháng 05/2018. Một số nội dung chính như sau:

Thông báo số 89/TB-SXD ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 21/5/2018, Sở Xây dựng đã có văn bản số 89/TB-SXD về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD.

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website