Thứ tư, 23/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Tin nổi bật

Giới thiệu, phổ biến về văn bản mới, chính sách mới

Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Ngày 05/10/2018, Bộ Xây dựng có Thông tư số 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt độn

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 22/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.            

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website