Chủ nhật, 20/08/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Tin nổi bật

Văn bản mới, chính sách mới

Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính p

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website