Thứ hai, 22/10/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Tin nổi bật

Giới thiệu, phổ biến về văn bản mới, chính sách mới

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)
Ngày 15/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500).            

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website