Thứ tư, 21/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Tin nổi bật

Giới thiệu, phổ biến về văn bản mới, chính sách mới

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
  Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 22/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.            

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website